Write Your Self, traumaskrivande

Write Your Selfs Vision:

"Trauma bryter sönder – oss som individer, våra relationer, våra samhällen. Det förändrar livet fullständigt för den som drabbas. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget återskapas.

Genom skrivande kan detta återskapande börja.

Trauma tystar. Skam och rädsla lägger sig som lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa.

Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi skriva oss tillbaka till vår kraft. Vi kan hitta tillbaka till våra röster och skriva våra berättelser på sätt som inte bara stärker oss själva utan också andra.

Våra berättelser är viktiga. Och när vi äger våra berättelser kan vi också skriva våra egna slut."


Jag som vägledare hjälper dig att få tillbaka din kraft och din röst, med hjälp av skrivandet. Jag finns tillgänglig på plats i Strömstad eller på nätet.  Det kan ske enskilt eller i grupp.  Fördelen med att gå kursen i grupp är att detta kan vara ett sätt att få stöd av andra. Man behöver inte dela med sig hela sin historia för att man är i grupp, men man kan stötta varandra i processen. 

Samarbete med traumayoga-lärare väntar, där vi jobbar med både "kroppen och huvudet".  

Jag riktar mig även till organisationer och institutioner som vill erbjuda stöttning för sin personal, sina klienter, kunder, deltagare etc. FA-skattsedel finns. 

Kurser enskilt och i grupp kommer att ske i Gamla kvarnen i centrala Strömstad. Över nätet kan vi ha kontakt tex över Teams eller Skype. 

Viktigt att påpeka är att Write Your Self inte är en terapimetod eller en psykologisk behandling, utan ett komplement för de som önskar det. Eller istället för detta för de som inte behöver behandling. Det är en form av hjälp till självhjälp, där du lär dig verktyg som kan stötta dig i vardagen och hjälpa dig ta tillbaka din kraft och din röst. 

Läs mer om Write Your Self på hemsidan https://www.writeyourself.com/om/ 


Vid intresse, kontakta mig på: 

stormskrivbyra@gmail.com

0702-55 96 09